banner banner banner banner

tìm kiếm

Từ khóa
Giá từ
Đến

Kit AVR

Module điều khiển động cơ bước
Đăng ngày 11-08-2012 09:37:00 AM
Giá : 150 000 VND
Hoàn toàn tương thích với kít phát triển AVR Module điều khiển động cơ bước

Module bàn phím ma trận
Đăng ngày 11-08-2012 09:35:00 AM
Giá : 95 000 VND
Bàn phím ma trận 4x4

Module led 7 thanh
Đăng ngày 11-08-2012 09:34:00 AM
Giá : 99 000 VND
Module gồm 8 led 7 thanh

VNT AVR-DEV Kit-V1
Đăng ngày 09-03-2012 10:12:00 AM
Giá : 690 000 VND

 

Giỏ hàng

Sản phẩm ưu thích

Bản đồ