VT-ĐA-DCSERVO1
Đăng ngày 11-06-2012 Lúc 06:19'- 1338 Lượt xem
Giá : 1 500 000 VND / 1 Chiếc
+ Sử dụng chip PIC16f877A
+ Dùng encoder để đo tốc độ động cơ
+ Điều khiển chiều + tốc độ, đặt trước các thông số bằng bàn phím ma trận 4x4.
+ Mạch công suất dùng IC chuyên dụng L298 với dòng điện tối đa 4A, điện áp 35VDC