VT-ĐA-GSNĐ1
Đăng ngày 05-06-2012 Lúc 02:37'- 1990 Lượt xem
Giá : 2 000 000 VND / 1 Chiếc
Giám sát nhiệt độ theo thời gian thực và điều khiển thiết bị điện, có thể giao tiếp máy tính để cài đặt và giám sát các thông số của mạch