VNT-RBC-EXDC
Đăng ngày 16-04-2012 Lúc 02:58'- 1474 Lượt xem
Giá : 700 000 VND / 1 Chiếc
Module mở rộng động cơ dùng để mở rộng đầu ra điều khiển động cơ của mạch robocon.
Mạch mở rộng động cơ được thiết kế có khả năng ghép nối 50module trên giúp điều khiển đến 200 động cơ
Mạch được thết kế điều khiển tốt với động cơ nhỏ hơn 80W, 24V