VRBC-S-V1
Đăng ngày 11-03-2012 Lúc 11:28'- 1251 Lượt xem
Giá : 500 000 VND / 1 Chiếc
1.    Tên sản phẩm : VRBC-S-V1
2.    Tính năng sản phẩm:
+Thu thập tín hiệu từ mắt thu, sử lý số liệu bằng ADC, truyền tín hiệu lên cho mạch điều khiển.
+ Có khả năng chống nhiễu cao do được xử lý bằng thuật toán phức tạp
+ Thiết kế một vi điều khiển trên mạch sensor giúp rút ngắn đường dây truyền tín hiệu tương tự, hạn chế nhiễu do môi trường tác động.
+ Có khả năng điều chỉnh được ngưỡng so sánh
+ Có thể phân biệt được tốt 2 màu trắng và đỏ.
+ Kết hợp với moule điều khiển có thể khảo sát số liệu, và hiển thị lên LCD tại từng vùng sân thi đấu, rồi điều chỉnh ngưỡng so sánh chính xác.
+ Có 2 giắc ngoài cùng để thuận tiện cho việc thay đổi vị trí sensor ngoài.
+ Kích thức chiều ngang nhỏ gọn, có thể vừa được ống nhôm 25x35
3.    Một số hình ảnh.