VNT AT89Sxx USB
Đăng ngày 09-03-2012 Lúc 09:09'- 2738 Lượt xem
Giá : 135 000 VND / 1 Chiếc

1.Sản phẩm :

VNT AT89Sxx USB

2. Tính năng kỹ thuật:

3. Đặc điểm:

4.  Khả năng tương thích :
Sản phẩm có khả năng nạp cho hầu hết các loại vi điều khiển AVR  có mặt tại Việt Nam và các  chip họ 8051 như 89S51,89S52...


 Hình ảnh đầy đủ của VNT AT89Sxx USB